Den danske ”Far-Velfærdsmodel”?

Politikerne har travlt med at fremhæve betydningen af den danske velfærdsmodel, De ser gerne at befolkningen fastholdes i troen på, at høj skat og en stor offentlig sektor er et gode. Udviklingen viser bare det modsatte, den danske velfærdsmodel – som den praktisres idag – er ødelæggende for Danmarks fremtidsmuligheder. Alene avisoverskrifterne den sidste uge bekræfter udsagnet. Læs resten